Globaal server netwerk 

Regels van gebruik en Privacy overeenkomsten


WASEL Pro VPN service is onderdeel van iElement BV. Het bedrijf is gevestigd in Nederland en voldoet aan de Nederlandse wet.

Door het in gebruiknemen van WASEL Pro, de anonieme internet browsing dient "Virtueel Prive netwerk", dient u zich aan de volgende Regels van Gebruik te houden.

In de volgende Algemene voorwaarden betekent "U" de Wasel Pro client / opdrachtgever van waselpro.com, De term "wij" of "ons" betekent waselpro.com, de dienst zelf.

Wij beloven u de beste VPN dienst met de hoogst mogelijke privacy te leveren met een minimale downtime.

Dit onderdeel behandelt hoe wij uw persoonlijke informatie gebruiken. Wij nemen uw privacy enorm serieus en zullen daarom alle maatregelen treffen om uw persoonlijke informatie te beschermen. Alle persoonlijke informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het verwerken van uw bestelling. Wij zullen uw gegevens nooit aan derden verstrekken of verkopen.

U bent zelf verantwoordelijk voor al uw activiteiten met betrekking tot uw account op Waselpro. Tevens zult u de wetten die op u van toepassing zijn moeten respecteren.

U verklaart uw account nooit met derden te delen. Natuurlijk kunt u uw account wel op verschillende apparaten gebruiken, echter is er maar 1 verbinding tegelijk mogelijk.

U stemt in met het ontvangen van nieuwsbrieven en promotionele acties van waselpro.com

U gaat volledig akkoord dat deze dienst wordt aangeboden zonder enige garanties. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte of gevolgsschade, ongemakken, of andere niet genoemde vormen van schade die kunnen voortvloeien door middel van het gebruik van onze dienst. U stemt in dat er geen restitutie wordt gegeven.

Wij kunnen de snelheid van uw internetverbinding niet garanderen. Tevens kunnen wij niet garanderen indien uw internet verbinding mogelijk wordt onderbroken door uw internet service provider. Omdat wij geen controle kunnen uitvoeren de internet verbinding in uw woon gebied in combinatie met ons netwerk zal gaan uitpakken.

Wij kunnen in geen enkele vorm aansprakelijk worden gesteld voor ( rerealiseerde of ongerealiseerde) schade als gevolg van het gebruik van, of tijdens het gebruik van, of voortvloeiend uit het gebruik van, waselpro.com. Waselpro.com kan met betrekking tot zijn gebruikers nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schadevergoeding in geld wat de gebruiker reeds aan waselpro.com heeft betaald. Om ons netwerk tegen misbruik te beschermen, worden alle verkopen die op onze websites of applicaties zijn voltooid niet terugbetaald zodra u gegevens met uw account bent begonnen te barsten. Terugbetalingen kunnen echter mogelijk zijn als u een bewijs hebt geleverd dat u aanzienlijke problemen hebt met het gebruik van de service. maar zonder garanties voor een terugbetaling.

U gaat ermee akkoord de dienst nooit voor onderstaande criminele activiteiten te gebruiken:

U mag onze dienst niet gebruiken voor computers, apparaten, servers of netwerken te hacken.

U mag onze dienst niet gebruiken voor (poortscannen) of het inbreken in computer systemen, servers of netwerken.

U mag onze dienst niet gebruiken voor de verspreiding van virussen, trojans, wormen of andere mallware of schadelijke software.

U mag onze dienst niet gebruiken voor criminele activiteiten.

U mag onze dienst niet gebruiken voor terroristische activiteiten.

U mag onze dienst niet gebruiken voor het verhandelen, verkopen, verspreiden, ontvangen of versturen van kinder porno of ander illegaal materiaal.

U mag onze dienst niet gebruiken voor het versturen van SPAM, haat e-mail, ongevraagde sms of oplichting praktijken.

Wij behouden ons het recht om de gebruikers voorwaarden en overeenkomsten te wijzigen.

Wij behouden ons het recht om uw account direct te beëindigen zonder voorgaande kennisgeving of mogelijkheid tot restitutie wanneer wij klachten ontvangen van internet service providers, ondernemingen betreft het illegaal gebruik van uw account.

Wij behouden ons het recht om de dienst met een opzegtermijn van 2 weken te beëindigen. U zult uw geld terug ontvangen voor het deel dat onze dienst niet zal leveren.

I agree. Register